09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,568,000
 • Bán 5,665,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23160.00
 • AUD18337.11
 • CAD19361.26
 • CHF25977.51
 • CNY3660.46
 • DKK3834.51
 • EUR28553.00
 • GBP33042.39
 • HKD3015.57
 • INR325.24
 • JPY216.17
 • KRW21.69
 • KWD79530.06
 • MYR5664.32
 • NOK2844.57
 • RUB345.30
 • SAR6374.79
 • SEK2819.02
 • SGD17648.50
 • THB755.88
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền