09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,110,000
 • Bán 6,180,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22760.00
 • AUD16526.93
 • CAD18351.12
 • CHF25119.97
 • CNY3642.48
 • DKK3509.08
 • EUR26364.70
 • GBP31243.06
 • HKD2951.57
 • INR314.89
 • JPY204.24
 • KRW19.97
 • KWD77711.63
 • MYR5465.75
 • NOK2615.78
 • RUB328.33
 • SAR6254.47
 • SEK2506.19
 • SGD17080.16
 • THB698.42
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền