09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23310.00
 • AUD16570.65
 • CAD18368.69
 • CHF24223.84
 • CNY3527.36
 • DKK3356.75
 • EUR25217.23
 • GBP29328.16
 • HKD2999.97
 • INR310.48
 • JPY186.84
 • KRW19.26
 • KWD78532.97
 • MYR5328.54
 • NOK2440.62
 • RUB439.33
 • SAR6406.58
 • SEK2384.71
 • SGD17054.07
 • THB686.48
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền